Author: sorin

Hotararea nr.28/2019 privind aprobarea rezilierii Contractului de executie lucrari nr. 2669/17.06.2019 incheiat intre Comuna Negreni si S.C. Dumexim S.R.L. , avand ca obiect obiectivul de investitii „Modernizare drumuri in comuna Negreni, judetul Cluj 6.342 ml”

Hotararea nr.28/2019 privind aprobarea rezilierii Contractului de executie lucrari nr. 2669/17.06.2019 incheiat intre Comuna Negreni si S.C. Dumexim S.R.L. , avand ca obiect obiectivul de investitii „Modernizare drumuri in comuna Negreni, judetul Cluj 6.342 ml”

Hotararea nr.26/2019 pentru aprobarea unor modificari la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integral al Deseurilor in Judetul Cluj”

Hotararea nr.26/2019 pentru aprobarea unor modificari la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul Proiectului „Sistem de Management Integral al Deseurilor in Judetul Cluj”

Hotararea nr. 24/2019 pentru aprobarea modificarilor de solutie tehnica, rectificarii bugetului in urma finalizarii achizitiilor si actualizarii manoperei pentru proiectul „Construire si dotare gradinita in satul Negreni, comuna Negreni, judetul Cluj”, contract de finantare nr. C0720EM00021561300294/02.11.2016, finantat prin F.E.A.D.R., Masura 7.2.

Hotararea nr. 24/2019 pentru aprobarea modificarilor de solutie tehnica, rectificarii bugetului in urma finalizarii achizitiilor si actualizarii manoperei pentru proiectul „Construire si dotare gradinita in satul Negreni, comuna Negreni, judetul Cluj”, contract de finantare nr. C0720EM00021561300294/02.11.2016, finantat prin F.E.A.D.R., Masura 7.2.

Hotararea nr.23/26.06.2019 privind conditiile prin care se aproba organizarea de santier si realizarea lucrarilor, ce se vor efectua pe domeniul public, in scopul-„Elaborarea documentatie pentru Autorizarea Executarii de Construire Retea Subterana Interurbana de Fibra Optica, pentru Furnizare Servicii de Comunicatii Electronice, Tronson Oradea-Cluj-Napoca, UAT Negreni in comuna Negreni, judetul Cluj

Hotararea nr.23/26.06.2019 privind conditiile prin care se aproba organizarea de santier si realizarea lucrarilor, ce se vor efectua pe domeniul public, in scopul-„Elaborarea documentatie pentru Autorizarea Executarii de Construire Retea Subterana Interurbana de Fibra Optica, pentru Furnizare Servicii de Comunicatii Electronice, Tronson Oradea-Cluj-Napoca, UAT Negreni in comuna Negreni, judetul Cluj

Hotararea nr. 22/2019 pentru aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru obtinerea avansului in vederea derularii lucrarilor la investitia „Construire Capela multiconfesionala in sat Negreni, comuna Negreni, judetul Cluj

Hotararea nr. 22/2019 pentru aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru obtinerea avansului in vederea derularii lucrarilor la investitia „Construire Capela multiconfesionala in sat Negreni, comuna Negreni, judetul Cluj