DDISPOZIŢIE Nr.66/2019
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara