DISP0ZITIE Nr.46/2019
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara