DISPOZITIE Nr.40/2019
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara