DISPOZIŢIE Nr.60/2019
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara