DISPOZIŢIE Nr.74/2019
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara