Hotararea nr. 18/2019 privind aprobarea Raportului de gestiune a administratorului, a Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a realizarii profitului aferente exercitiului financiar al anului 2018 la societatea comerciala de interes local EDIL NEGRENI S.R.L.