Hotararea nr 46/2016 perivind alegerea unui nou presedinte de sedinta