HOTARAREA NR.49/2019 privind stabilirea de situaţii deosebite pentru acordarea de ajutoare de urgenta altele decât situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi naturale , incendii si accidente la comuna Negreni -judeţul Cluj