Legislatie

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ format PDF și link către portalul http:/legislatie.just.ro
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public format PDF și link către portalul http:/legislatie.just.ro
Hotărârea 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Legea 53/2003, Codul Muncii format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Legea 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Legea 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice format PDF și link către http://legislatie.just.ro
Hotararea Guvernului 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 format PDF și link către http://legislatie.just.ro